Spilliaert Léon

°
Oostende
Brussel
Heel eigen stijl die in geen enkele kunststroming thuis hoort.