28.11.2019

Waarover hebben onze (bekende) Vlamingen het in Het Kunstuur (deel 1)?

vertellers 1

Gert Verhulst, Kathie Vierstraete en Bashir Abdi lichten een tipje van de sluier op...